, wzór umowy pożyczki 

wzór umowy pożyczki

Kolekcjonowanie

Temat: Regulamin
...w wysokości czterokrotności stopy lombardowej obowiązującej w dniu następującym po dniu wymagalności. 4.Jeżeli Pożyczkobiorca nie dokonał spłaty co najmniej trzech rat pożyczki bądź też dokonał spłaty tych rat w niepełnej wysokości Pożyczkodawca uprawniony jest do żądania natychmiastowej zapłaty całej kwoty pożyczki wraz z wszystkimi roszczeniami dodatkowymi wynikającymi z Umowy lub postanowień niniejszego regulaminu. Wzór umowy pożyczki
Źródło: nachwilke.pl/forum/viewtopic.php?t=70