, srednioroczny wskaznik wzrostu wynagrodzen 

srednioroczny wskaznik wzrostu wynagrodzen

Kolekcjonowanie

Temat: Wzór wniosku o zwrot waloryzacji z podstawą prawną !
...za 2008 rok z uwzględnieniem waloryzacji za lata 2005-2007, a także wyrównanie dodatkowych wynagrodzeń rocznych (tzw. trzynastek). UZASADNIENIE Zgodnie z ustawą z dnia 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1999 r., nr 110, poz. 1255 z późn. zm.), zwanej dalej ‟UstawąĂ˘Â€Â pracownikom państwowej sfery budżetowej przysługuje coroczny wzrost wynagrodzeń o średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. Regulamin wynagradzania pracowników ARiMR stanowiący Załącznik do Zarządzenia Prezesa ARiMR nr 7/2004 z dnia 09.02.2004 r. w § 6 ust. 6 przewidywał iż: ‟z dniem 1 stycznia każdego roku stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatków funkcyjnych ulegają zmianie w wysokości odpowiadającej zakładanemu na dany rok wzrostowi płac dla pracowników sfery...
Źródło: forum-arimr.info/viewtopic.php?t=138Temat: wynagrodzenia w BP
...wynagrodzenia roczne. Natomiast z uwagi na to, że zasady wynagradzania członków korpusu służby cywilnej, jak i pozostałych pracowników zatrudnionych w urzędach administracji rządowej nie przewidują wypłacania premii, zaproponowano, aby pracownicy agencji za szczególne osiągnięcia w pracy mogli być wynagradzani nagrodami według dotychczasowych zasad. Ponadto uwzględniając, że corocznie w ustawie budżetowej określa się m.in. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, zaproponowano zachowanie § 6 ust. 6 regulaminu wynagradzania pracowników Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w dotychczasowym brzmieniu: ˝6. Z dniem 1 stycznia każdego roku stawki wynagrodzenia zasadniczego i dodatków funkcyjnych ulegają zmianie w wysokości odpowiadającej zakładanemu na dany rok wzrostowi płac dla pracowników sfery...
Źródło: forum-arimr.info/viewtopic.php?t=6


Temat: Spotkania z posłami
...towarzyszy wydawaniu rozporządzeń wydawanych na podstawie delegacji ustawowej zawartej w przepisie art. 155 §6 u.s.p. Zbyt daleka swoboda, którą posiada Minister Sprawiedliwości w kształtowaniu wysokości wynagrodzeń asystentów sędziów powoduje, że w zasadzie asystenci nie otrzymują podwyżek takich jak np. sędziowie czy referendarze, lecz mogą liczyć jedynie na coroczną waloryzację swoich wynagrodzeń, która następuje w oparciu średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej ustalany w ustawie budżetowej. Jaskrawym przykładem potwierdzającym, że norma przepisu art. 155 §6 u.s.p. nie zawiera precyzyjnych wytycznych, przez co pozostawia swobodę w kształtowaniu treści aktu wykonawczego wydanego na jej podstawie jest 2009 rok, gdy sędziowie sądów powszechnych wywalczyli podwyżki w wysokości ok. 1000 zł, a referendarze ok. 900...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=670


Temat: Waloryzacja 2010 r.
projekt ustawy budżetowej na rok 2010 Art. 15. 1. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255, z późn. zm.3)) ustala się: 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – w wysokości 101,0 %.
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=785


Temat: 13-stka
Dlaczego ma nie być waloryzacji? Projekt ustawy budżetowej na 2010 r. z dn. 22 stycznia 2010 r. zatwierdzony przez Senat ustala w Art. 15 ust.1 pkt 3 średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej na 101,0 %. O ile sie nie myle pozostałe poprawki Senatu zostały już zatwierdzone przez Sejm i ustawa czeka tylko na podpis prezydenta. Związki nie mają tu nic do tego, nasz regulamin wynagrodzeń przewiduje rokroczną waloryzację o właśnie ten wskaźniki należy się ona nam jak psu buda Niektórzy powiedzą, że to niby tylko 1%, ale dla będących w niełasce...
Źródło: forum-arimr.info/viewtopic.php?t=298


Temat: Prasa pisze...
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/3 ... towej.html Rząd proponuje, aby średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wyniósł w 2010r. 1 proc.
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=86


Temat: Pytania do MS
Andrzej mam wątpliwość co do powołanych artykułów ustawy budżetowej. Mnie się wydaje, że ten 15 ust. 4 dotyczy podwyżki 2,3 %: średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń – w wysokości nie niższej niż wzrost kwoty bazowej, tzn. 102,3 %. Jest jeszcze 15 ust. 3:
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=338


Temat: Podwyżki 2008r.
...w Dzienniku Ustaw), wydane na podstawie art. 155 § 6 u.s.p., określa wysokość wynagrodzenia zasadniczego asystenta sędziego na następującym poziomie: Lp. Sąd zatrudniający asystenta sędziego Kwota w złotych 1. sąd apelacyjny 3.235 - 3.680 2. sąd okręgowy 2.900 - 3.230 3. sąd rejonowy 2.575 - 2.895 Dodać należy, że ustawodawca w art. 15 ust 1 pkt 4 ustawy budżetowej na rok 2008 z dnia 23 stycznia 2008 r. (Dz. U. Nr 19, poz.II7) ustalił średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej sfery budżetowej objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń w wysokości nie niższej niż wzrost kwoty bazowej, tzn. 102,3 %. Przepis ten nakłada na jednostki sektora finansów publicznych obowiązek dokonania waloryzacji wynagrodzeń zasadniczych pracowników tych jednostek o 2,3 %. W tych okolicznościach, wynagrodzenia asystentów sędziego powinny być na...
Źródło: asystentsedziego.org/forum/viewtopic.php?t=21